A2010-9 – Privatperson – avslag på anmodning om å regulere takster på bruk av femsifrede kortnumre og servicetelefoner

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.02.2010

En privatperson anmoder Konkurransetilsynet om å undersøke næringslivets bruk av femsifrede kortnumre og servicetelefonnumre, samt å gjennomføre ulike reguleringer.

Konkurransetilsynet finner det ikke sannsynlig at klagen om misbruk av dominerende stilling vil føre frem. Konkurransetilsynet finner derfor ikke grunn til å prioritere ressurser til videre behandling av saken.