V2009-18 – Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA – overtredelsesgebyr for brudd på gjennomføringsforbudet

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.12.2009

Konkurransetilsynet ilegger Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for overtredelse av gjennomføringsforbudet i konkurranseloven § 19 første ledd iforbindelse med fusjonen mellom Steenstrup Stordrange og DLA Piper Bergen.

Konkurransetilsynet vurderer det slik at partenes markedsmessige samordning utgjør brudd på gjennomføringsforbudet. Ved markedsmessig samordning som går lenger enn å informere om transaksjonen fremstår det utad som om foretakene allerede har integrert sin virksomhet.

Det pekes dessuten på at markedsmessig samordning vil kunne innebære at de involverte foretak mister sin selvstendige stilling. Slike tiltak er også egnet til å vanskeliggjøre en effektiv fusjonskontroll. Det samme gjelder tiltak som vil vanskeliggjøre en effektiv kontroll med foretakssammenslutninger.

Konkurransetilsynet har i tråd med dette tidligere lagt til grunn at markedsmessig samordning rammes av gjennomføringsforbudet.