V2009-19 – ISS Facility Services AS – overtredelsesgebyr for ufullstendige opplysninger

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.12.2009

Konkurransetilsynet har gitt ISS Facility Services AS et overtredelsesgebyr på 50 000 kroner for å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger til tilsynet i forbindelse med oppkjøpet av Personellsikring AS.

Konkurransetilsynet har kommet til at ISS Facility Services ga uriktige eller ufullstendige opplysninger da de leverte en såkalt alminnelig melding om oppkjøpet til tilsynet i fjor sommer.

Ved fastsettelsen av gebyrets størrelse har Konkurransetilsynet i formildende retning lagt særlig vekt på at foretakssammenslutningen ikke har hatt negative konsekvenser for konkurransen. Det er også lagt vekt på at ISS Facility Services AS på eget initiativ tok kontakt med tilsynet og ga opplysninger som ikke fremkom av den alminnelige meldingen, og at ISS Facility Services AS har samarbeidet med Konkurransetilsynet om å få klarhet i sakens faktiske sider.