V2009-17 – Gran & Ekran AS og Grunnarbeid AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.07.2009

Konkurransetilsynet har ilagt to entreprenørselskaper i Trøndelag gebyrer på henholdsvis fem millioner og to millioner kroner for ulovlig anbudssamarbeid. Det ulovlige samarbeidet skjedde i forbindelse med en anbudskonkurranse om rehabilitering av fem broer i Nord-Trøndelag i 2007.

De to selskapene, Grunnarbeid AS og Gran & Ekran AS, utvekslet priser og informasjon før de innga hvert sitt tilbud i anbudskonkurransen. Konkurransen var utlyst av Steinkjer kommune, og de to tilbudene var de eneste som kom inn. Kommunen reagerte på at prisene var unormalt høye, avlyste konkurransen og tok kontakt med Konkurransetilsynet.