A2009-30 – Get AS – privatperson – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.06.2009

Post- og teletilsynet har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utrede hvordan ulike forretningsmodeller for nettdistribusjon innvirker på forbrukernes muligheter for valg av tjenester, samt vurdere behovet for å innføre ny regulering i markeder som i dag ikke er regulert, bl.a. fiber- og kabel-tv-nett.På denne bakgrunn finner Konkurransetilsynet det ikke hensiktsmessig å iverksette arbeidet med å vurdere klagen i forhold til konkurranselovens regler.