A2009-26 – Bladet Vesterålen AS – SortlandsAvisa AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 11 Misbruk av dominans; § 12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.06.2009

Konkurransetilsynet finner det ikke hensiktsmessig å prioritere ressurser til videre behandling av saken.