V2009-14 – Validus AS – Sunkost ASA – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 16 Foretakssammenslutning; § 20 Vedtak om inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2009

Konkurransetilsynet forbyr føretakssamanslutninga mellom Validus AS og Sunkost ASA.

Etter tilsynet si vurdering er konkurransen i marknaden for engroshandel innan kosttilskot/naturkosmetikk/hygiene til helsekostfaghandel vesentleg avgrensa, og ervervet ville styrkje denne avgrensinga. Om kjøpet hadde blitt godkjend, ville Validus AS kontrollert den vesentlege delen av grossistomsetninga i denne marknaden.

Partane har også overlappande verksemd på detaljistleddet, og føretakssamanslutninga ville etter Konkurransetilsynet si vurdering ført til at konkurransen i marknaden for helsekostprodukt seld gjennom helsekostfaghandel blitt vesentleg avgrensa.