V2009-16 – Pharmaq AS – Intervet International B.V. – avslag på begjæring om tvangslisens

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 47 Patentloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.07.2009

Pharmaq AS har anmodet Konkurransetilsynet om å gi selskapet lisens til å utnytte et patent som tilhører Intervet International B.V. Intervet har patent på blant annet produksjon og salg av en vaksine mot sykdommen pankreassyke (PD), som rammer oppdrettsfisk i sjø.

En tvangslisens er en tillatelse fra offentlig myndighet til å utnytte en patentert oppfinnelse uten samtykke fra den som eier patentet.

Etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet kommet til at vilkårene for tvangslisens ikke er oppfylt i denne saken.