V2009-15 – Norges Turbileierforbund – vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 10 Ulovlig samarbeid; § 12 Pålegg om opphør; § 29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.06.2009

Konkurransetilsynet har ilagt Norges Turbileierforbund et gebyr på 400 000 kroner for brudd på konkurranseloven. Foreningen har gjentatte ganger oppfordret medlemmene sine til å øke prisene på turbiltjenester.

Foreningen har også laget og distribuert en regnemodell for utregning av priser på turbiloppdrag. Modellen ble levert med ferdige satser for blant annet pris per kilometer og priser for ventetid, overnatting og diett.

Oppfordringene om å øke prisene ble formidlet i medlemsbladet «Norsk Turbil». Også regnemodellen ble omtalt i medlemsbladet. I tillegg ble både prisanbefalingene og regnemodellen presentert på et medlemsmøte i foreningen.