V2009-10 – Borgestad Fabrikker AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2009

Borgestad Fabrikker AS ilegges et overtredelsesgebyr på 25 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av J. H. Bjørklund AS og Kay Lindegaard AS.