V2009-3 – RS Platou ASA – Glitnir Securities AS – overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 29 Overtredelsesgebyr; § 19 Gjennomføringsforbud

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.01.2009

Konkurransetilsynet har ilagt RS Platou ASA et overtredelsesgebyr på 150 000 kroner for brudd på gjennomføringsforbudet i forbindelse med oppkjøpet av Glitnir Securities AS.