V2009-2 – Scan Trade Investering AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.01.2009

Scan Trade Investering AS ilegges et overtredelsesgebyr på 35 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av 90,1 prosent av aksjene i Ramo AS.