V2002-22 – Inngrep mot SAS’, Widerøes og Braathens’ bonusprogrammer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.03.2002

Konkurransetilsynet forbyr SAS, Braathens og Widerøe (SAS-gruppen) å gi passasjerene bonuspoeng ved innenriks flyreiser. Forbudet trer i kraft 1. mai 2002 og gjelder til 1. mai 2007. Inngrepet er gjort med hjemmel i konkurranseloven § 3-10.