V2002-34 – Mediebedriftenes Landsforening – dispensasjon for Aviskatalogen og annonsesamkjøringer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 31.05.2002

Konkurransetilsynet viser til brev av 29. november 2001 hvor Mediebedriftenes Landsforening (MBL) søker om fortsatt dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for konkurranseregulerende bestemmelser i foreningens vedtekter.

Konkurransetilsynet har i brev av 19. desember 2001 til Mediebedriftenes Landsforening fattet vedtak V2001-119  om midlertidig dispensasjon. Med bakgrunn i søknad omforlenget høringsfrist ble det i vedtak V2002-23 gitt ny midlertidig dispensasjon frem til 1. juni 2002.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd a) og b) har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Mediebedriftenes Landsforening innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for utgivelse av Aviskatalogen, herunder § 5.1.3 i Mediebedriftenes Landsforenings vedtekter om at medlemsbedriftene skal sende inn sine annonsepriser til Aviskatalogen.

Mediebedriftenes Landsforenings medlemsaviser innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for etablering av annonsesamkjøringer. Konkurransetilsynet skal informeres dersom det skjer endringer i antall annonsesamkjøringer.