V2008-22 – Opplysningen Mobil AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.12.2008

Konkurransetilsynet har kunngjort overfor Opplysningen Mobil AS og Aspiro Søk AS at foretakssammenslutningen mellom selskapene forbys. Konkurransen i markedet for SMS nummeropplysning i Norge er vesentlig begrenset og etter Konkurransetilsynets vurdering vil foretakssammenslutningen kunne forsterke denne begrensningen.

Konkurransetilsynet har konkludert med at den svekkede konkurransen vil gi et samfunnsøkonomisk tap. Tilsynet legger også vekt på at en sammenslutning mellom de to foretakene kan gi høyere priser.

KlageavgjørelsePartene påklaget vedtaket til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD). FAD besluttet 17. april 2009 å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak.