V2008-21 – Nerliens Meszansky AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §29 Overtredelsesgebyr, §18 Melding foretakssm.slutn.

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.11.2008

Nerliens Meszansky AS ilegges et overtredelsesgebyr på 30 000 – trettitusen – kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av aksjene i Laborel AS.