V2008-18 – Håkonrune Rør AS – Oslo VVS Service – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid, §29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.11.2008

Konkurransetilsynet har vedtatt å ilegge Oslo VVS Service AS et overtredelsesgebyr på 500 000 kroner og rørleggerfirmaet Håkonrune Rør AS et overtredelsesgebyr på 250 000 kroner for ulovlig anbudssamarbeid.

Konkurransetilsynet har kommet til at Håkonrune Rør og Oslo VVS Service i forbindelse med innlevering av tilbud på ombygging av omsorgsboliger i Oslo kommune høsten 2006, samordnet prisene på ulovlig måte. Dette ble gjort ved at samtlige delsummer og totalsum i Oslo VVS Service sitt tilbud ble prissatt nøyaktig syv prosent høyere enn Håkonrune Rør sine priser. Tilsynet mener formålet med handlingen var å hindre, innskrenke eller vri konkurransen i strid med paragraf 10 i konkurranseloven.