V2008-14 – Frydenbø Industri AS – ilegg av overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.08.2008

Frydenbø Industri AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 – tjue tusen – kroner for

overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven i forbindelse med erverv av Brødrene Larsen AS.