V2008-12 – Eurofins Danmark A/S – Lantmännen Analycen AB – vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.06.2008

Eurofins Danmark A/S og Lantmännen Analycen AB er i dag de to største aktørene i markedet for analyser av næringsmidler, og de to eneste aktørene i markedet for analyser av korn. Gjennom oppkjøpet av Analycen forsvinner Eurofins’ største konkurrent i markedet for næringsmiddelanalyser, og Eurofins’ markedsandel øker betydelig. Oppkjøpet vil også medføre at Eurofins blir den eneste tilbyderen av kornanalyser i Norge.

Konkurransetilsynet har kommet til at et salg av Eurofins’ datterselskap LabNett AS til en uavhengig ekstern aktør vil sikre fortsatt konkurranse i markedene etter foretakssammenslutningen. LabNett har en betydelig produksjon av næringsmiddelanalyser, og står også for alle kornanalyser Eurofins utfører for norske kunder. LabNett vil fremstå som en stor og attraktiv leverandør av laboratorietjenester og en levedyktig konkurrent til Eurofins.