V2008-6 – Endring av forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 03.04.2008

Konkurransetilsynet har vedtatt å øke maksimalprisene for drosjekjøring i de områder som er omfattet av maksimalprisforskriften.

Reguleringen av maksimalpriser gjelder enkeltturer i områder som ikke er unntatt fra maksimalprisforskriften. Drosjene står imidlertid fritt til å ta lavere priser enn maksimalprisene.

Maksimalprisene skal best mulig gjenspeile takstutviklingen i uregulerte områder. I tillegg har Konkurransetilsynet tatt hensyn til utviklingen i konsumprisindeksen og utviklingen i kostnader knyttet til drift og vedlikehold av transportmidler.

Endringene trådte i kraft 8. april 2008.