V2008-5 – Brenntag Nordic AS – vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.03.2008

Konkurransetilsynet har ilagt Brenntag Nordic AS et overtredelsesgebyr på 1,3 millioner kroner for ulovlig samarbeid med selskapet Borregaard Industries Limited innen markedet for teknisk eddiksyre. I tillegg har tilsynet pålagt at samarbeidet opphører.

Konkurransetilsynets mener selskapene i perioden fra 1. oktober 2006 og minst til 26. april 2006, på en ulovlig måte har delt markedet for teknisk eddiksyre i Norge mellom seg. Teknisk eddiksyre brukes blant annet i fiskeindustrien og i olje-og gassindustrien. Samarbeidet er i strid med konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Ved utmåling av gebyrets størrelse har Konkurransetilsynet lagt vekt på at markedsdeling er blant de alvorligste overtredelsene i konkurranseloven og EØS avtalen, og at overtredelsen skjedde i et marked med få aktører. De to aktuelle selskapene hadde til sammen hånd om tilnærmet all den tekniske eddiksyren som omsettes i det norske markedet. I tillegg er det vektlagt at Brenntag hadde den mest aktive rollen i samarbeidet.

Fra før er Borregaard ilagt et overtredelsesgebyr på 1,6 millioner kroner for det ulovlige samarbeidet.