V2008-4 – Borregaard Industries Limited – vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.02.2008

Konkurransetilsynet har ilagt kjemiselskapet Borregaard Industries Limited et overtredelsesgebyr på 1, 6 millioner kroner for ulovlig samarbeid med Brenntag Nordic AS. I tillegg har tilsynet pålagt at samarbeidet opphører.

Konkurransetilsynet konkluderer i vedtaket med at de to selskapene i perioden fra 1. oktober 2002 og minst til 26. april 2006 på ulovlig måte har delt markedet for teknisk eddiksyre i Norge. Teknisk eddiksyre brukes blant annet i fiskeindustrien og olje- og gassindustrien. Samarbeidet er i strid med konkurranseloven § 10 og EØS-avtalen artikkel 53.

Ved utmålingen av gebyrets størrelse har Konkurransetilsynet blant annet lagt vekt på at markedsdeling er blant de alvorligste overtredelsene i konkurranseloven og EØS-avtalen samt at overtredelsen skjedde i et marked med få aktører. De to aktuelle selskapene hadde til sammen hånd om tilnærmet all den tekniske eddiksyren som omsettes i det norske markedet.

Se også Brenntag Nordic – vedtak om pålegg om opphør og overtredelsesgebyr