V2008-3 – AS Norske Shell – spesifiserte eiendeler fra YX Energi Norge AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.02.2008

Som varslet 7. januar 2008 griper Konkurransetilsynet inn mot foretakssammenslutningen mellom AS Norske Shell og YX Energi Norge AS. Foretakssammenslutningen godtas på vilkår om at Shells overtakelse av en YX stasjon i Egersundområdet og en i Fåvang forbys. 

Konkurransetilsynet har undersøkt virkninger i de områdene hvor de berørte stasjonene befinner seg, og kommet til at foretakssammenslutningen vil svekke konkurransen innenfor salg av drivstoff i de to lokale markedene i Egersundområdet og Fåvang. I Egersundområdet reduseres antall aktører fra tre til to, mens Shell blir eneste gjenværende aktør på Fåvang. Konkurransetilsynet griper derfor inn mot overtakelsen av en YX stasjon i Egersundområdet og YX stasjonen på Fåvang.

Partene har allerede innrettet seg etter det varslede vedtaket ved å inngå en tilleggsavtale til den meldte foretakssammenslutningen som innebærer at Shell likevel ikke vil overta kontroll over salg av drivstoff fra YX stasjonen i Egersund og på Fåvang.