V2001-114 – Henrik J. Askviks Sønner AS og Brunswick International Limited

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 13.12.2001

Henrik J. Askviks Sønner AS og Brunswick International Limited søkte fornyet dispensasjon fra konkurranselovens forbud mot prissamarbeid. Selskapene tilbyr henholdsvis mindre fritidsbåter og påhengsmotorer. Sammen etablerte de selskapet Askeladden Marine AS, som tilbyr pakkeløsninger av selskapenes produkter til forhandlere. Konkurransetilsynet innvilget dispensasjon fordi samarbeidet har liten konkurransemessig betydning. Det ble lagt vekt på at partene i utgangspunktet opererer i ulike produktmarkeder og at fellesforetaket vil møte tilstrekkelig konkurranse i alle regioner i Norge. Samarbeidet kunne derfor ikke gi partene anledning til å utøve markedsmakt.