V2001-108 – Forbud mot eksklusivitetsavtaler – elektronisk formidling av betalingskrav for presentasjon i nettbanker

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.11.2001

Konkurransetilsynet forbyr bankene og Bankenes Betalingssentral (BBS) å operere med eksklusivitetsavtaler i forbindelse med elektroniske fakturaer. Ved å forby slike avtaler fjerner tilsynet en betydelig konkurransehindring og åpner for at fakturautstederen kan velge mellom flere ulike efaktura- løsninger. BBS mister dermed monopolet på å nå alle landets nettbankbrukere med e-faktura.