V2001-98 – Oslo Nøytrale Byråvakt AS, samarbeid om transport av mors i Oslo

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.11.2001

Oslo Nøytrale Byråvakt AS (tidligere Byråvakten AS) ble opprettet for kjøring av mors (døde mennesker) i Oslo og omegn. Selskapet er drevet av seks begravelsesbyråer tilknyttet Begravelsesbyråenes Forening – Norge, avd. Oslo, og får sine oppdrag fra Viking/politiet, privatpersoner, sykehus og offentlige institusjoner. Oslo Nøytrale Byråvakt AS er innvilget fornyet dispensasjon fra konkurranseloven for å kunne samarbeide om: 1. Pris overfor Viking/politiet samt donor- og obduksjonskjøring. 2. Pris overfor sykehjem og offentlige institusjoner. 3. Pris som skal faktureres Oslo Nøytrale Byråvakt AS fra vaktbyråene. 4. Fordeling av oppdrag mellom vaktbyråene. 5. Pris som skal faktureres oppdragsbyråene. Dispensasjonen er gitt på følgende betingelser: Oslo Nøytrale Byråvakt AS skal fakturere den samme pris til alle oppdragsbyråene, både medlemmer av Begravelsesbyråenes Forening – Norge, avd. Oslo, og andre byråer. 2. Det skal ikke på noen måte fremgå av informasjons- eller reklamemateriell fra Oslo Nøytrale Byråvakt AS at det er Begravelsesbyråenes Forening – Norge, avd. Oslo, eller medlemmer av denne organisasjonen som står bak tilbudet. 3. Prisene er kostnadsbaserte.