V2001-91 – Versteder Alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. § 3-4 og § 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2001

TBL Skip søkte om dispensasjon etter konkurranseloven for de alminnelige kontraktsbetingelser for reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer ved norske verksteder. Utarbeidelsen av vilkårene innebar en anbefaling om standardisering av medlemsbedriftenes forretningsvilkår ved anbud overfor bestillere av reparasjonsarbeider på skip og offshorefartøyer i strid med konkurranseloven. Konkurransetilsynet gav dispensasjon til samarbeidet og la vekt på at kontrakten er utarbeidet i samarbeid mellom TBL Skip på tilbydersiden og Norges Rederiforbund på etterspørrersiden. Tilsynet antok at slike alminnelige kontraktsbetingelser fremmer en standardisering som må antas å forenkle og effektivisere avtaleinngåelsesprosessen