V2001-90 – Norsk Sykkelregister og Finansnæringens Hovedorganisasjon

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.10.2001

Finansnæringens Hovedorganisasjon er gitt dispensasjon fra konkurranseloven for bestemmelser i Tilbudsgrunnlaget (datert august 2001) og Avtaleutkastet (datert 1. oktober 2001, men presentert for Konkurransetilsynet 18. september 2001) om priser på registreringstjenester.