V2001-88 – Fagrådet for våtrom – inngrep mot godkjenningsordning for våtromsprodukter

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.10.2001

Konkurransetilsynet har nedlagt forbud mot Fagrådet for våtroms godkjenningsordning for materialer og utstyr. Tilsynet mener ordningen virker etableringshindrende og hemmer innovasjon og kostnadseffektivitet i markedet. Dessuten kommer ordningen i tillegg til NBI Teknisk Godkjenning, som sikrer at produktene er i overensstemmelse med offentlige forskrifter. Tilsynet finner det uheldig at slike godkjenningsordninger drives i regi av bransjeinteresser. Saken ble tatt opp som følge av en klage fra byggevareprodusenten Isola AS.