V2001-87 – Avtale mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 - dispensasjon fra § 3-4, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.09.2001

Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for «Regler om beregning av pris for tilgang til bankenes fellessystemer innen betalingsformidlingen», med bestemmelser om inngangspriser, retningslinjer for beregning av inngangsprisene, årsavgift for banker og filialer av utenlandske banker og kredittinstitusjoner som ikke blir medlem av Finansnæringens Servicekontor eller Sparebankforeningens Servicekontor, samt retningslinjer for beregning av årsavgiften. Dispensasjonen er gitt på vilkår av at endringer i reglene meldes til Konkurransetilsynet senest en måned før de gjøres gjeldende.