V2001-79 – Norsk atomforsikringspool og Norsk pool for kollektiv skadeforsikring

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 7-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.08.2001

Prisdirektoratets vedtak av 28. juni 1984 og av 9. november 1988 i forbindelse med henholdsvis Norsk atomforsikringspool og Norsk pool for kollektiv skadeforsikring oppheves. Direktoratets vedtak gjaldt dispensasjon fra § 1 i prislovens forskrifter av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser.