V2001-59 – samarbeidsavtale mellom elektroentreprenørkjeden Sikringen og Huseiernes Landsforbund

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.06.2001

Solar Elektroengros AS er en landsdekkende elektrogrossist som selger elektromateriell til autoriserte elektroentreprenører, bl.a. Sikringen, industrien og elektrisitetsverk. Sikringen er en kjede for selvstendige elektroentreprenører. Medlemmene av Sikringen er knyttet til Solar Elektroengros AS gjennom en samarbeidsavtale og en medlemsavtale. Sikringen har om lag 132 medlemmer med til sammen 1500 medarbeidere spredt over hele landet. Enkelte av Sikringens medlemmer har forretninger som selger elektrisk installasjonsmateriell, kabel og lys- og varmeprodukter. Medlemmene av Sikringen søkte om dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid for å inngå en rammeavtale med Huseiernes Landsforbund om at foreningens medlemmer tilbys en rabatt ved kjøp av varer eller tjenester fra medlemmer av Sikringen. Avtalen innebærer ikke at medlemmene av Sikringen koordinerer sin prissetting i form av timepris eller produktpris, men at medlemmene koordinerer den rabatten medlemmene av Huseiernes Landsforbund tilbys i avtalen. Dispensasjon ble gitt, dels fordi samarbeidet ble ansett å være av liten konkurransemessig betydning og dels fordi det vil kunne forsterke konkurransen. Det ble presisert at dispensasjonen ikke gir representanter fra Solar Elektroengros AS anledning til å delta på møter hvor medlemmene av Sikringen fatter vedtak om at det skal gis rabatter og eventuelt størrelsen på disse til medlemmer av Huseiernes Landsforbund.