V2001-58 – Samarbeid om regulering av premiegrunnlaget for løsøre

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.09.2001

Finansnæringens Hovedorganisasjon er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å kunne oppfordre sine medlemmer til å bruke felles reguleringstall (konsumprisindeksen) for premiegrunnlaget for innbo og løsøre i hjemforsikringer. Samtidig er en tidligere gitt dispensasjon fra prislovens forskrifter for det samme forhold opphevet.