V2001-56 – Steinar Skaansar & Sønn AS og Oddmund Fjeld AS- Vedtak om omgjøring av vedtak V2001-16

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.06.2001

Konkurransetilsynets vedtak V2001-16 ble påklaget for så vidt gjelder betingelsene for at partene får lov til å samarbeide om anbud. Klagen ble tatt til følge, og det skal tas hensyn til partenes ledige kapasitet på oppdragstidspunktet når det vurderes om oppdraget er for stort til at den enkelte bedrift kan påta seg det alene. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 1. mars 2006.