V2001-52 – Byggtorget AS – dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2001

Byggtorget AS eies av medlemmene og fungerer som et kjedekontor for disse. Byggtorget har i dag 2 selvstendige medlemsbedrifter som forhandler byggevarer, og er lokalisert fra Namsos og nordover. Byggtorget AS søkte om å få fornyet og overført dispensasjonen til prissamarbeidet og markedsdelingen som Egenidè-gruppen ble innvilget i 1994. Samarbeidet gjennom Byggtorget AS ble ansett å forsterke konkurransen, og dispensesjon ble gitt frem til 1. juni 2006.