V2001-51 – Norsk Kjøttsamvirke BAs erverv av aksjene i Gudmundsen Eiendom AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.05.2001

Konkurransetilsynets vedtak V2001-27 ble påklaget for så vidt gjelder til hvilke vilkår Norsk Kjøttsamvirke BA skal tilby Kjøttbransjens Landforbund, Fjørfebransjens Landsforening og Prior Norge BA eierandeler i destruksjonsbransjen. Klagen ble tatt til følge, og det nye vedtaket bestemmer at eierandelene skal tilbys til markedsmessige vilkår. Videre omgjorde Konkurransetilsynet enkelte andre punkter, slik at Norsk Kjøttsamvirke BA og de andre organisasjonene står friere med hensyn til valg av selskapsform og hvordan destruksjonsanleggene skal samles. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder frem til 6. mars 2006.