V2001-42 – dispensasjon til samarbeid om priser og markedsdeling – kjedesamarbeidet SMART

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. §§ 3-1 og 3-3

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.04.2001

Løvenskiold Vækerø AS står gjennom datterselskapet Løvenskiold Handel AS bak kjeden SMART. Butikkene i kjeden driver salg av farge-, interiør-, jern- og sesongvarer. Løvenskiold Handel AS og medlemmene av SMART søkte om dispensasjon til å kunne fastsette priser i forbindelse med felles markedsføringstiltak, og til markedsdeling i form av områdedeling for sine medlemmer. Kjedesamarbeidet ble ansett å ha liten konkurransemessig betydning, og dispensasjon ble gitt, med varighet frem til 30. oktober 2002. Dispensasjonen utløper samtidig med MAXBOs dispensasjon (saksnr. 97-902) av 30. oktober 1997, da både SMART og MAXBO-kjeden eies av Løvenskiold Vækerø AS og således må vurderes samlet.