V2001-41 – Avtale om interbankgebyrer mellom Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.06.2001

Finansnæringens Servicekontor og Sparebankforeningens Servicekontor er gitt dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å kunne samarbeide om fastsettelse av satser for interbankgebyrer i samsvar med punkt 1 i avtale av 5. desember 1995, og for å kunne samarbeide om fastsettelse av bestemmelser om bankenes adgang til å ta seg betalt utover interbankgebyrer i samsvar med avtalens punkt 3. Konkurransetilsynet forutsetter at banker bilateralt kan avtale andre gebyrer.