V2001-39 – dispensasjon fra § 3-1 for samarbeid om pris på offentlige tolketjenester

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.04.2001

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 b har Konkurransetilsynet gitt de offentlige tolketjenestene som deltar i prosjektet «Tolk og telematikk», dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for samarbeid om pris på tolking via telematikk. Konkurransetilsynet har bl.a. lagt vekt på at dispensasjonen gjør det mulig å effektivisere tolketjenestene. Dispensasjonen gjelder til 1. april 2006.