V2001-34 – Elektroserviceforeningen – midlertidig dispensasjon

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2001

Elektroserviceforeningen (ES) søkte om fornyet dispensasjon til å kunne forhandle med Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) om priser på reparasjonstjenester innenfor garantitiden forhvitevarer. Konkurransetilsynet trengte mer tid til å vurdere dispensasjonssøknaden, og ES ble gitt midlertidig dispensasjon.