V2001-29 – rammeavtaler vedrørende kjededeltakere i Rica Hotels ASA

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.03.2001

Rica-hotellene og Ricas Partner Hotel gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven for å samarbeide om rabattsatser ved inngåelsen av felles rammeavtaler for hoteller i Norge. Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til og med 1. mars 2006.