V2001-27 – Norsk Kjøttsamvirke BAs erverv av aksjene i Gudmundsen Eiendom AS – vedtak om inngrep

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-11

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.03.2001

Konkurransetilsynet har godkjent Norsk Kjøttsamvirkes erverv av Gudmundsen Eiendom på bestemte vilkår.