V2001-23 – Telemark Taxitransport AS – dispensasjon fra §§ 3-1 og 3-2 for samarbeid om felles prissetting m.v.

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.02.2001

Telemark Taxitransport AS er gitt midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for å inngå prisforhandlinger på vegne av drosjenæringen i Telemark med Telemark Fylkestrygdekontor om syketransport med drosje, for å inngi felles anbud på vegne av drosjenæringen i Telemark om syketransport med drosje, og for å fordele oppdrag om syketransport med drosje gjennom drift av kjørekontorer i fylket.