V2001-22 – dispensasjon til prissamarbeid mellom Bilhuset AS, Stavanger, og Hegre Bil AS, Sandnes

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9 jf. § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.02.2001

Toyota Norge AS søkte om dispensasjon til prissamarbeid i forbindelse med felles markedsføring med Toyota-forhandlerne Bilhuset AS og Hegre Bil AS i salgsdistriktet Stavanger/Sandnes. Samarbeidet ble antatt å ha liten konkurransemesig betydning, og dispensasjon ble gitt.