V2001-18 – Agder Stavforhandlarlag – dispensasjon til samarbeid om pris

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9, jf. § 3-4, jf. §3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 29.03.2001

Agder Stavforhandlarlag er en sammenslutning av fire tønnestavforhandlere i Agder-fylkene. Laget fikk i 1963 dispensasjon fra forskrift av 1. juli 1960 om konkurransereguleringer av priser og avanser til å avtale priser for tønnestav på vegne av sine medlemmer. Denne forskriften er senere erstattet av konkurranseloven. Konkurransetilsynet har opphevet dette vedtaket, fordi dispensasjoner fra konkurranseloven skal treffes for et bestemt tidsrom. Tønnestavforhandlerne i Agder søkte om dispensasjon til fortsatt samarbeid om prisfastsetting. Konkurransetilsynet fant at samarbeidet mellom forhandlerne gir effektivitetsgevinster som mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen. Laget fikk derfor dispensasjon frem til 1. april 2006 til å opprettholde samarbeidet.