V2001-14 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Bestemmelse ikon Bestemmelse: 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.03.2001

Konkurransetilsynet har foretatt en oppjustering av maksimalprisene med 8 prosent. Prisøkningen er foretatt på bakgrunn av prisutviklingen i de områder som er unntatt maksimalprisreguleringen. De nye maksimalprisene tilsvarer den laveste prisveksten blant de største sentralene i disse områdene.

Fastsatt av Konkurransetilsynet 6. mars 2001 med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 65 om konkurranse i ervervsvirksomhet (konkurranseloven) § 3-10.