V2001-01 – dispensasjon fra § 3-1 første ledd for samarbeid om priser på transport av trevirke mellom syv virkestransportører i Valdres

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-9

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.01.2001

Syv virkestransportører er gitt dispensasjon for å samarbeide om priser på transport av trevirke.