A2001-23 – Philips Norge AS’ leveringsbetingelser overfor Elprice Holding AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-10

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.11.2001

Konkurransetilsynet har vurdert en henvendelse fra Elprice Holding AS (Elprice) om Philips Norge AS’ (Philips) oppsigelse av en avtale om å levere småelektriske produkter til rabatterte priser til Elprice. Avtaleoppsigelsen innebærer ikke at Philips nekter å levere småelektriske produkter til Elprice, men at Philips nekter å levere produktene til rabatterte priser. Tilsynet har funnet at Philips’ oppsigelse av avtalen med Elprice ikke medfører en konkurransebegrensning i strid med konkurranselovens formål. Lovens formål er å sørge for effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for virksom konkurranse.