V2000-148 – Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for deltakere i maskinsamarbeid i landbruket

Bestemmelse ikon Bestemmelse: § 3-1

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.01.2001

Deltakere i et maskinsamarbeid gis dispensasjon fra forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven til å fastsette felles veiledende priser for utleie av maskiner og sjåførtjenester som formidles gjennom maskinsamarbeidet.