V2000-147 – Forskrift om dispensasjon fra konkurranseloven for medlemmer av bygdeserviceforetak

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §§ 3-1 og 3-2

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.01.2001

Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis dispensasjon fra forbudene i konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 til å fastsette felles veiledende priser på ulike oppdrag som utføres av medlemmene, til å samarbeide om andre vilkår ved anbud slik at de kan inngi felles anbud, og til å fordele innkomne oppdrag seg imellom. Medlemmer av et bygdeserviceforetak gis ikke dispensasjon til samarbeid som innebærer å knytte tilbud i ulike anbudsinnbydelser opp mot hverandre, herunder å stille som vilkår i et anbud at man også blir tildelt oppdrag i andre anbudskonkurranser.